00:12:37 V sobotu vstoupil turnaj WGM Beroun Czech Open 00:12:39 do finále, do kterého se probojovalo 00:12:42 60 golfist, vetn vítz pedchozích tí roník.
Celé kolo jsem se jen bál, 00:17:28 co se zase stane, nestane.00:18:54 V podstat místo toho, abych ránu ubral, 00:18:57 tak jsem dv pipsal.00:10:31 Vybojoval nejen rekord hit, 00:10:33 ale také prbnou první píku s celkovm skóre -10.Horí turnaje, 00:03:59 které mi nesedly, nedopadly a zase tak dobe, 00:04:02 bylo to asi njaké.Golf je ist technická disciplína, 00:04:42 take tam se lovk musí soustedit a nervozita 00:04:46 tam není úpln pínosná, jak byla pínosná v atletice.00:17:54 Dalím zahraniním golfistou v TOP10 se stal Ital 00:17:57 Federico Elli, kter obsadil, 00:17:59 spolen s Janem Cafourkem a Martinem Píhodou, 00:18:02.00:16:37 -Bylo to tké.00:04:35 Take plka dobrá a plka patná.
00:15:02 Nejlepím amatérem turnaje se stal hrá s plusovm 00:15:05 handicapem Filip Ráa, kter po tech velmi vyrovnanch 00:15:08 kolech 68, 71 a 70 neustál tlak a zahrál sedm 00:15:13 úder nad par.
00:14:11 O tyi rány sníil v sobotu své celkové skóre 00:14:14 Ondej Lieser.00:20:04 -Po první devítce to vypadalo, 00:20:06 e Filip Mrzek u vítzství Petru Niovi nevezme, 00:20:09 nedal dva krátké putty a ztrácel sedm ran.Dal jsem ti bedny na zaátek.Píku vybojoval Nmec Jens Lenk, 00:16:04 kter byl od hochzeit geschenk gäste tvrtka do nedle neuviteln konzistentní.00:02:57 Skvle pipravené hit.00:14:38 Titul z prestiního tykolového turnaje, ervené sako 00:14:42 a dotace 600 000.00:15:41 Stále jsem ml problémy se skórováním, 00:15:43 ale podailo se mi na jamkách íslo 7 a 9 zahrát eagle 00:15:47 za 69 ran, take trochu spravení nálady.00:16:51 Trénuji víc ne normáln, ale njak to prost nejde.
00:17:03 tyi birdie smazal temi bogey 00:17:06 a jedním double bogey.00:07:46 Po první osmnáctce se dostal do vedení 35let 00:07:49 Petr Ni, kdy dokázal promovat 00:07:52 dleité putty, zahrál 66 ran a se skóre -6 00:07:56 si vytvoil náskok dvou úder nad trojicí Jakub Pokorn, 00:08:00 Filip Ráa a Mark Trnovec.